Obec Bezděkov pod Třemšínem
ObecBezděkov
pod Třemšínem

Odpady

Od 1. 1. 2022 nabyl účinnosti nový Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který stanoví způsob nakládání s odpady.

Podrobný popis systému odpadového hospodářství je v Obecní vyhlášce č. 1/2021 a způsob výběru místních poplatků za odpady od občanů je uveden v Obecní vyhlášce č. 2/2021

Poplatníkem se stává:

- fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu, nebo

- vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce

Sazba poplatku je stanovena na 700,- Kč na osobu nebo nemovitost za rok a je splatná pro občany vždy do konce měsíce února a pro rekreační nemovitosti vždy do konce května v daném kalendářním roce.

 

Poplatek je možno platit na obecním úřadě v úředních hodinách v hotovosti nebo bankovním převodem na účet obce 1700121684/0600. Při platbě na účet je nutné jako variabilní symbol uvést číslo popisné nebo evidenční. Po obdržení platby bude vydána na obecním úřadě svozová známka.

 

Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:

- Biologické odpady rostlinného původu

- Papír

- Plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů

- Sklo

- Kovy

- Jedlé oleje a tuky

- Nebezpečné odpady

- Objemný odpad

- Směsný komunální odpad

 

Sběrné nádoby na papír, sklo, plasty včetně PET lahví a nápojových kartonů, kovy a jedlé oleje a tuky jsou umístěny na 2 stanovištích:

Stanoviště č. 1 – u prodejny potravin č. p. 54

Stanoviště č. 2 – u nové hasičské zbrojnice č. p. 78

Velkoobjemový kontejner na biologické odpady rostlinného původu je střídavě umísťován v měsíčních intervalech na návsi před bytovým domem č. p. 52 a u nové hasičské zbrojnice č. p. 78.

Velkoobjemový kontejner na kov je umístěn v areálu Zemědělského družstva.

 

Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

- Biologické odpady rostlinného původu - velkoobjemový kontejner - do kontejneru na bioodpad patří: listí, tráva, seno, sláma, plevel, zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, uschlé květiny), zbytky hlíny, dřevěné piliny, zbytky ovoce a zeleniny, spadané ovoce, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec a ořechů, popel ze dřeva a dřevěného uhlí, hnůj od drobného zvířectva apod.

Do kontejneru na bioodpad nepatří: zbytky jídel, kůra z citrusových plodů, kosti, maso, kůže, jedlé oleje, uhynulá zvířata, znečištěné piliny, výkopová zemina, kameny a větve.

Bioodpad nesmí být ukládán v igelitových sáčcích a taškách!

Větve ze stromů a různé keře je možné po dohodě se starostou odkládat na určené místo.

- Papír -  kontejner o objemu 1100 L, barva modrá - nevhazujte mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír

- Plasty, PET lahve, nápojové kartony – kontejner o objemu 1100 L, barva žlutá – nevhazujte novodurové trubky, zahradní nábytek, linoleum, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

- Sklo – kontejnerový zvon, barva zelená a bílá - nevhazujte keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla

- Kovy – sběrná nádoba o objemu 120 L, barva černá s nápisem KOVY (drobný kovový odpad), nebo velkoobjemový kontejner (větší kovový odpad)

- Jedlé oleje a tuky -  sběrná nádoba s otvorem pro PET lahve o objemu 120 L, barva černá s nápisem JEDLÉ OLEJE A TUKY – nevhazujte motorové oleje

 

Svoz nebezpečného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně na předem vyhlášeném přechodném stanovišti.

Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v měsíčníku Třemšínské listy a na webových stránkách obce.

 

Obec v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití nakládá s těmito movitými věcmi: obuv – nepoškozená a v párech, oděvy a textil, domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky), vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří, hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové, dětské potřeby ( lahvičky, dudlíky...), sportovní potřeby – nepoškozené a kompletní, čisté koberce, předložky.

Uvedené věci lze předávat v budově Obecního úřadu č.p. 3, v úředních hodinách. Věc musí být předána v takovém stavu, aby bylo možné její opětovné použití.

Sběrná nádoba na malé elektrospotřebiče a baterie je umístěna v prodejně smíšeného zboží. Velké elektrospotřebiče je možno, po dohodě se starostou obce, předat kdykoli během roku.

Svoz objemného odpadu je zajišťován jedenkrát ročně, po předchozí domluvě se starostou obce.

Nebezpečný a objemný odpad lze také odevzdávat za úplatu ve sběrném dvoře v Rožmitále pod Třemšínem.

 

Svoz komunálního odpadu:

Svozy komunálního odpadu probíhají ve 14ti denních nebo měsíčních intervalech, dle vydané svozové známky. Popelnice mají stanovený objem 110 L (plech) nebo 120  L (plast), každá popelnice musí být označena známkou, aby mohli zaměstnanci svozové firmy identifikovat, že má poplatník zaplaceno za svoz komunálního odpadu. V číslech popisných, kde je k trvalému pobytu přihlášeno 5 a více osob může být vydán 1 ks 14ti denní a 1 ks měsíční známky (1x za měsíc mohou být vyvezeny 2 ks popelnic).

Vlastníci rekreačních nemovitostí obdrží po zaplacení poplatku buď 5 ks jednorázových známek nebo 5 ks PE pytlů s logem svozové firmy.

Odvoz popelnice na jednorázovou známku je nutno ohlásit předem svozové firmě.

Odvoz igelitového pytle se nenahlašuje, pytel se odloží k nejbližší popelnici připravené k odvozu.

Rozpis svozu komunálního odpadu na dané pololetí společně se všemi podrobnými informacemi je zveřejněn na úřední desce obce.

 

Možnosti prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu

Vzniku komunálních odpadů lze účinně předcházet uplatňováním environmentálně příznivého přístupu, který může zahrnovat například:

- důsledné třídění komunálního odpadu a uložení vytříděných složek do zvláštních  sběrných nádob

- nahrazení jednorázových obalů opakovaně použitelnými obaly při nákupu některých komodit (zejména potraviny a drogerie),

- odevzdávání některých výrobků (např. oděvů) k opětovnému využití,

- využití biologicky rozložitelných složek odpadu při domácím kompostování.

Svátek

Svátek má Filip

Mobilní aplikace V obraze

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 10 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 22/12 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 13/10 °C
středa 29. 5. zataženo 16/8 °C