Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Z historie

Jméno obec získala od zakladatele Bezděky a vždy byla součástí rožmitálského panství
První písemné záznamy o obci jsou z r. 1560. nejvíce obyvatel, 315 zde žilo v období kolem roku 1848.

Katastrální území má rozlohu 363 ha, z toho obecní lesy 91 ha.

Vlastní samosprávu získala 25.10.1923.

Na návsi je kaplička z roku 1844 zasvěcená sv. Trojici a kamenný kříž z téhož období.

Na pokraji obce při silnici od Rožmitálu je pomník padlých z první a druhé světové války.

V horní části obce je dům rodiny Habadových čp. 42 s pamětní deskou, kde se za druhé světové války scházeli místní odbojáři s partyzány, kteří se pohybovali v okolních hlubokých lesích. Dne 30. 11. 1944 jich byla část gestapem zatčena a v krátké době popravena.
 

Stručná historie obce v datech

1560 – první písemná zmínka o obci

1565 – v obci se nachází 6 osedlých (dvorců)

1790 – je v obci doloženo 33 stavení

1844 – postavena kaplička Nejsvětější Trojice na návsi

1848 a 1862 – žije v obci nejvíce obyvatel (315)

1870 – vzniká spojená obec Piňovice-Bezděkov

1889 – vypukl velký požár, při kterém lehlo popelem celkem 11 popisných čísel

1895 – vystavěn most před obecním domem z kamenných překladů

1897 – přeškolení obce Bezděkov ze školy v Pročevilech do Rožmitálu

1910 – žije v Bezděkově 238 obyvatel ve 49 obytných staveních

1911 – založen Sbor dobrovolných hasičů

1919 – předání obecního úřadu z Pňovic do Bezděkova

1920 – slavnostní svěcení pomníku padlým ve světové válce

         – je schváleno usnesení osadního výboru k odtržení Bezděkova od Pňovic

1923 – Bezděkov je povýšen z osady na samostatnou obec s vlastní

            samosprávou

1929 – zavedení elektrického proudu do obce

1935 – větrná smršť, poničeno mnoho střech na obytných i hospodářských

            budovách, těžké polomy v lesích

         – schválení celonočního veřejného osvětlování a zrušení volby ponocného

1948 – přiveden telefon

         – odhalení a svěcení nového pomníku padlým spoluobčanům ve světových

            válkách

1950 – obec je přejmenována na Bezděkov pod Třemšínem

1951 – dokončena stavba obecního vodovodu

1954 – dochází k znárodnění obecních lesů

1955 – založeno místní Jednotné zemědělské družstvo, scelování pozemků,

            rozorávání mezí

         – přestavba obecní budovy č.p. 3 na budovu Místního národního výboru

1958 – kaplička na návsi je vyhlášena Kulturní památkou

1960 – zaniká okres Blatná, Bezděkov je územněsprávně včleněn pod okres

            Příbram čímž přechází z kraje Plzeňského pod kraj Středočeský

1963 – Bezděkov se stává obcí spádovou, pod nově vzniklý Místní národní výbor

            spadá obec Vševily. Dochází též ke spojení obou místních JZD a 

            společné družstvo nese název „Doubrava“

1974 – dokončena výstavba obecní prodejny smíšeného zboží

1975 – dochází ke sloučení JZD Doubrava s JZD Pňovice. Nově vytvořené

            zemědělské družstvo nese společný název „Hradec“         

1977 – postavena nová myslivecká chata u střelnice

1978 – dokončena přestavba pohostinství

1980 – přiřazení obce pod město Rožmitál pod Třemšínem, obec tak ztrácí svou

            samostatnost a pro obecní správu je zde založen Občanský výbor

1982 – úprava potoka kolem budovy OV

         – je založen Osadní výbor chatařů a chalupářů

1983 – dokončena výstavba kanalizačních řádů pro svod dešťové vody

1984 – JZD Hradec je včleněno do Státního statku Tochovice

1985 – dobudována požární nádrž

1987 – u vodojemu postavena akumulační nádrž na pitnou vodu a její napojení

            na obecní vodovod

1988 – dochází k územní změně, osada Lesní Chalupy je včleněna pod

            správu OV v Bezděkově

1990 – osamostatnění sousední obce Vševily, osada Lesní Chalupy přičleněna

            k nově vzniknuvší obci

1992 – zkolaudována nová hasičská zbrojnice

         – zaniká státní statek Tochovice, půda je vrácena původním majitelům a

            vzniká družstvo vlastníků se sídlem v Pňovicích (ZD v Pňovicích)

         – je uskutečněno obecní referendum k osamostatnění obce

1993 – dochází k oddělení obce od města Rožmitál pod Třemšínem, obec je

            tedy opět samostatná a nese název Bezděkov pod Třemšínem

         –OÚ přebírá do své správy obecní lesy a pozemky, ( tzv. historický majetek

           obce)

2001 – postaveno sportovní hřiště pro míčové hry s asfaltovým povrchem

2002 – dokončena výstavba kořenové čistírny odpadních vod

         – rozsáhlé povodně na celém území Česka, v obci vytopeno několik

            sklepních prostor a to jak u rodinných domů tak i rekreačních chalup

2004 – vybudování splaškové kanalizace a její napojení na zkolaudovanou

            čistírnu

         – uskutečněno první místní bezdrátové propojení počítačové sítě

            s připojením na internet

2007 – dokončení splaškové kanalizace napojením nemovitostí“Na Dolnom

            konci“ a spuštění kanalizační přečerpávací stanice za budovou OÚ

2016 – položením nové střechy je ukončena několikaletá rozsáhlá rekonstrukce

            budovy Obecního úřadu

2018 – proběhla generální oprava kapličky na návsi

         – u požární nádrže byla k stému výročí vzniku ČSR vysazena Lípa

           republiky a osazena pamětním kamenem